Team members


Coach

Chunying LIU

Co-coach

Tao XIA

Contestants

Peng CHEN
Songyang CHEN
Lihao Nan

Team info

Team name: HDU-SupportOrNot
Region: Asia

University

Name: Hangzhou Dianzi University
Homepage: http://www.hdu.edu.cn
Hangzhou Dianzi University

Regional results

The 2016 ACM-ICPC Asia Beijing Regional Contest
Team name: HDU-SupportOrNot
Rank: 9
Solved problems: 7
Total time: 860