Team members


Coach

Yanggeng Fu

Co-coach

Yingjie Wu

Contestants

Xiaodong Guo
Peng Zou
Yifan Zhuo

Team info

Team name: _______
Region: Asia

University

Name: Fuzhou University
Homepage: http://www.fzu.edu.cn
Fuzhou University

Regional results

The 2016 ACM-ICPC Asia Beijing Regional Contest
Team name: _______
Rank: 7
Solved problems: 7
Total time: 802